CZYNNOŚCI NOTARIALNE – ZAKRES USŁUG NOTARIALNYCH

Kancelaria notarialna Ireny Antkowiak oferuje swoim klientom pełny zakres usług notarialnych określonych przez polskie prawo. Zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, do obowiązków notariusza należy sporządzanie dokumentów urzędowych związanych z czynnościami, którym strony są zobowiązane lub chcą nadać formę prawną.

W tym między innymi:

 • sporządzamy akty notarialne,
 • sporządzamy akty poświadczenia dziedziczenia,
 • sporządzamy poświadczenia:
  • własnoręczności podpisu,
  • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
  • daty okazania dokumentu,
  • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu,
 • spisujemy protokoły,
 • przyjmujemy na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,
 • sporządzamy wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
 • sporządzamy, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 • zajmujemy się spadkami – sporządzamy akty poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych,
 • sporządzamy inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.
 • sporządzamy intercyzy,
 • sporządzamy oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

Za wykonane czynności notarialne pobieramy wynagrodzenie, którego wysokość określona jest przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości, zwane taksą notarialną. W naszej kancelarii udzielanie informacji i wyjaśnień w sprawie czynności jest bezpłatne.